Wat kunt u doen?


Wat kunt u doen?

Mai Mi Bath biedt ondersteuning aan vluchtelingen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ontvangen géén subsidie. Wij zijn daarom volledig afhankelijk van giften van derden. Waar u Mai Mi Bath en daarmee natuurlijk vluchtelingen enorm mee zou helpen, is met een geldelijke donatie. Wij zijn tevens een ANBI-gecertificeerde instelling.

Word donateur en wees direct betrokken bij vluchtelingenhulp
Om ons werk structureel te ondersteunen kunt u per kwartaal of maand een vast bedrag overmaken. U ontvangt van ons dan de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het werk van MaiMibath, maar ook om direct te kunnen helpen en betrokken te zijn.

Klik hier om u aan te melden als donateur en betrokken te blijven bij hulp aan vluchtelingen

U kunt ook een eenmalige bijdrage overmaken op IBANnummer NL47 RABO 0148 1549 72  t.n.v. Stichting vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath. Elke bijdrage, hoe klein ook, is méér dan welkom!


Help vluchtelingen in Wageningen
Behalve geld doneren zijn er ook andere mogelijkheden om het leven van de vluchtelingen iets dragelijker te maken:

Wat kunt u doen

  • Heeft u bijvoorbeeld tijd en zin om Nederlandse les te geven?
  • Bent u psycholoog of arts en bent u bereid een gratis consult te geven?
  • Heeft u in huis een kamer over die u ter beschikking wilt stellen aan een vluchteling?
  • Hebt u bijvoorbeeld gespaard voor een gratis boodschappenpakket bij een supermarkt en wilt u iemand anders er blij mee maken?

In al deze gevallen kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan in overleg bekijken hoe we de vluchteling het beste ondersteuning kunnen bieden.