Wat doen wij?


Wat doen wij?

Vluchtelingen krijgen in Nederland te maken met een vaak langdurige rechtsgang, andere gewoonten en gebruiken en vaak ook met onbegrip. In deze moeilijke omstandigheden proberen zij ‘overeind’ te blijven. Belangrijk is daarom dat er mensen om deze vluchtelingen heen staan.

Mai Mi Bath trekt zich het lot van vluchtelingen aan en maakt daarbij geen onderscheid tussen vluchtelingen mét vergunning, zonder vergunning en zij die nog ‘in procedure zijn’.

Wat doen wij

  • Bij legale vluchtelingen ligt het accent op het begeleiden bij hun integratie. Wij begeleiden hen bijvoorbeeld met het schrijven van sollicitatiebrieven, het werken aan een goede communicatieve vaardigheden en wij bemiddelen naar werk.
  • Vluchtelingen die in afwachting zijn van een uitspraak krijgen vaak hulp bij het opvolgen van hun aanvraag. Indien mogelijk wordt in de tussentijd leefgeld verstrekt, onderdak geregeld, maken wij medische zorg toegankelijk en voeren wij ondersteuningsgesprekken.
  • Vluchtelingen zonder status helpen we bij het indienen van een nieuw asielverzoek en we verkennen samen met hen andere opties zoals bijvoorbeeld terugkeer. In de praktijk  betekent dit óók ondersteuning als deze vluchtelingen problemen ondervinden als gevolg van hun illegale status (beboeting, opgepakt, strafmaatregel opgelegd).

MMB werkt hierbij samen met een netwerk van advocaten, schuldhulpverleners, artsen, inburgeringstrajecten, de voedsel- en kledingbank, jeugdzorg enz.