Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum steunt Mai Mi Bath


De laatste jaren zijn de giften van kerken en geloofsgemeenschappen bijzonder toegenomen. Zulke gemeentes organiseren structureel of incidenteel een collecte of actie om het werk onder vluchtelingen in Wageningen te steunen. Naast gemeenschappen in Wageningen die Mai Mi Bath ondersteunen, kiest ook Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum ervoor om  Mai Mi Bath via een collecte te steunen. Met het geld kunnen weer nieuwe vluchtelingengezinnen leefgeld, steun en zorg ontvangen.