مای حمام Mi (MMB) سازمان پناهندگان در واخنینگن است. MMB پناهندگان با اجازه پناهندگان بدون مجوز و پناهندگان را هنوز در روش پشتیبانی می کند.

MMB می توانید تقاضای استیناف به تعداد متخصصان در جبران خسارت (بسیار) محدود به ارائه خدمات خود را مانند مشاوره حقوقی و مالی و پشتیبانی با توجه به تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی.

تجربه مننال Feddali در حمام مای Mi

اسم من است Manal Feddali, I ' m 18 ساله. من انجام آموزش قانونی ارائه دهنده خدمات اداری. در IJssel راین در آرنهم. من در سال اول من در MBO هستم ، در سال اول ما باید به راه رفتن یک دوره 10 هفته برای به دست آوردن برخی از تجربه است. این به خوبی ...

دستیار حقوقی در مای Mi حمام

است 20 ساله و می آید از Veenendaal. او به دنبال آموزش برای دستیار حقوقی است. سال اول ، پیش ، در مای Mi حمام ، او در تاریخ 23 آوریل آغاز شده است. او سه روز در هفته کارآموزی برای یک سال اجرا می شود. در دفتر مای Mi حمام در Wageningen او در ...

چه مای Mi حمام انجام?

هر سال, گزارش سالانه از مای Mi حمام در صفحه ' ما چه کسی هستیم? ' می دهد یک عکس از آنچه مای Mi حمام, به رهبری لئو, برای پناهندگان در Wageningen برسد. نشان دادن قدردانی خود را برای کار از مای Mi حمام. اهدای هدیه: NL47 RABO ۰۱۴۸ ۱۵۴۹ ۷۲ T.N.V. بنیاد پناهندگان سازمان ...