مای حمام Mi (MMB) سازمان پناهندگان در واخنینگن است. MMB پناهندگان با اجازه پناهندگان بدون مجوز و پناهندگان را هنوز در روش پشتیبانی می کند.

MMB می توانید تقاضای استیناف به تعداد متخصصان در جبران خسارت (بسیار) محدود به ارائه خدمات خود را مانند مشاوره حقوقی و مالی و پشتیبانی با توجه به تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی.

دفتر (داخلي) به نقل مکان کرد

دفتر ما داخلی منتقل شده است. در همان ساختمان در حسن شماره 3 در حال حاضر حتی در قیمت اجاره ارزان تر و با فضای بیشتر. می خواهید می آیند و ما را ببینید? شما سپاسگزاریم در Buurtseweg 3 H, انجمن گفتگوی 6707 واخنینگن بدهید تماس برای دیدار با 0317 427 518.

دادگاه شکایت و درخواست هنوز

عفو کودکان فرم های محکم تر اتخاذ کرده است اما هنوز به طور دلخواه ما. وجود خواهد داشت بسیاری از دادخواهی. برخی از مشتریان ما واجد شرایط برای این, اما این مستلزم هزینه های قابل توجهی (164.00 € در هر شخص). در حالی که این اجرا می شود مشتریان برای شروع کار در جامعه آماده شده ...

کریسمس اقدام یک موفقیت بود!

مجموعه کریسمس اقدام موفق تا حدی به هدیه ای از "ما در حال حاضر به شرکت در این صندوق' بود. ما سخاوتمندانه کیسه که توسط کودکان مدرسه Margriet از واخنینگن رنگی و توزیع شده به مشتریان پر کرده اند. 21 دسامبر 2018 ما تا به حال یک شب دلپذیر با مشتریان با یک غذای سبک و نوشیدنی ...